miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

od 1998 roku
Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, stanowisko - adiunkt

od 2007 roku
Zakład Anatomii Patologicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Banacha 1a (adres: ul. Pawińskiego 7; 02-106 Warszawa) stanowisko- starszy asystent

przebieg pracy zawodowej i naukowej
  • Akademia Medyczna w Warszawie, studia na I Wydziale lekarskim. Tytuł lekarza medycyny uzyskany w 1997 roku
  • stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 2005 roku
  • specjalizacja w zakresie patomorfologii w 2006 roku
wyróżnienia

2009 rok
Rektorska zespołowa nagroda dydaktyczna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w zakresie kształcenia podyplomowego w endokrynologii oraz opracowanie programu edukacyjnego

2009 rok
Brązowy Krzyż Zasługi